Περίπτωση 8

Γέφυρα μεταλλοκεραμική στο εκμαγείο.Γέφυρα μεταλλοκεραμική στο εκμαγείο.