Περίπτωση 11

Μασητική επιφ. γομφίου 16 ZR.Μασητική επιφ. γομφίου 16 ZR.