Περίπτωση 12

Μασητική επιφ. γομφίου 37 ZR.Μασητική επιφ. γομφίου 37 ZR.