Περίπτωση 13

Μασητική επιφ. γομφίου 37 ZRΜασητική επιφ. γομφίου 37 ZR