Περίπτωση 15

Δόμηση γέφυρας 33 - 35.Δόμηση γέφυρας 33 - 35.