Περίπτωση 17

Γέφυρα μεταλλοκεραμική στο εκμαγείο (Παρειακή άποψη).Γέφυρα μεταλλοκεραμική στο εκμαγείο (Παρειακή άποψη).