Περίπτωση 2

Γέφυρα μεταλλοκεραμική στο στόμα του ασθενούς. Πλάγια άποψη.Γέφυρα μεταλλοκεραμική στο στόμα του ασθενούς. Πλάγια άποψη.