Περίπτωση 7

Μασητική άποψη στεφανής ZR 46.Μασητική άποψη στεφανής ZR 46.